Lista artykułów

123
Nazwa artykułu
Wykonanie naprawy spękań nawierzchni asfaltowej dróg kołowania
Wykonanie naprawy podłużnych i poprzecznych spękań warstwy
ścieralnej nawierzchni asfaltowej dróg kołowania w Porcie
Lotniczym Poznań – Ławica
30.04.2021 więcej
Usługa serwisu dźwigowego
Usługa serwisu dźwigowego w Porcie Lotniczym
Poznań–Ławica Sp. z o.o.
26.11.2020 więcej
Dostawę 1 szt. urządzenia do wykrywania materiałów wybuchowych (ETD)
Dostawę 1 szt. urządzenia do wykrywania śladowych ilości
materiałów wybuchowych (ETD) dla Portu Lotniczego
Poznań-Ławica Sp. z o.o.
26.11.2020 więcej
Dostawa urządzenia do kontroli bezpieczeństwa płynów
Dostawa urządzenia do kontroli bezpieczeństwa płynów dla
Portu Lotniczego Poznań-Ławica
05.11.2020 więcej
Dostawa sprzętu komputerowego
Dostawa sprzętu komputerowego dla Portu Lotniczego
Poznań-Ławica
23.10.2020 więcej
Wykonanie upgrade’u środowiska wirtualnego
Wykonanie upgrade’u środowiska wirtualnego w Porcie Lotniczym
Poznań-Ławica.
16.10.2020 więcej
Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania o nazwie Eset
Zakup licencji na korzystanie z oprogramowania o nazwie Eset
Endopoint Security Suite w ilości 220 przez Port Lotniczy
Poznań-Ławica.
13.10.2020 więcej
Dostawa 18 szt. kombinezonów trudnopalnych dla pirotechnika
Dostawa 18 szt. kombinezonów trudnopalnych dla pirotechnika do
Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp. z o. o.
07.10.2020 więcej
Dostawa urządzenia rentgenowskiego
Dostawa urządzenia rentgenowskiego do prześwietlania
przedmiotów i bagażu dla Oddziału Celnego w Porcie Lotniczym
Poznań-Ławica
30.09.2020 więcej
123

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się