Lista artykułów

Nazwa artykułu
Dostawa i uruchomienie systemu Zarządzania widocznością w sieci
Dostawa i uruchomienie systemu Zarządzania widocznością w
sieci dla Portu Lotniczego Poznań-Ławica
22.09.2020 więcej
Sukcesywna dostawa odzieży dla pracowników
Sukcesywna dostawa odzieży z podziałem na pięć części
zamówienia dla pracowników Portu Lotniczego Poznań – Ławica
Sp. z o. o.
14.09.2020 więcej
Dostawa, montaż i uruchomienie 4 bramek ABC
Dostawa, montaż i uruchomienie 4 (czterech) bramek ABC w Porcie
Lotniczym Poznań-Ławica
09.09.2020 więcej
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z płyt lotniskowych
Budowa systemu odprowadzania wód opadowych z płyty postoju
samolotów PPS1 oraz drogi kołowania Golf na terenie Portu
Lotniczego Poznań-Ławica
08.08.2020 więcej
Utwardzenie terenu w zachodniej części układu komunikacyjnego
Utwardzenie terenu w zachodniej części układu komunikacyjnego
Portu Lotniczego Poznań-Ławica
07.08.2020 więcej
Świadczenie usług z zakresu teleinformatyki
Świadczenie usług serwisowych i utrzymaniowych z zakresu
teleinformatyki przez okres 18 miesięcy dla Portu Lotniczego
Poznań-Ławica
04.08.2020 więcej
System PAPI w technologii LED
Zaprojektowanie, dostawa i montaż systemu PAPI w technologii LED
na kierunku RWY 10 w Porcie Lotniczym Poznań-Ławica
31.07.2020 więcej
Zakup tarczy balistycznej
Zakup tarczy balistycznej do Portu Lotniczego Poznań – Ławica
Sp. z o.o.
30.07.2020 więcej
Modernizacja podwozia przyczepy
Modernizacja podwozia przyczepy o DMC 3500 kg przeznaczonego dla
pojemnika przeciwwybuchowego VERA do Portu Lotniczego Poznań –
Ławica Sp. z o.o.
30.07.2020 więcej
Dostawa gazu
Dostawa gazu na potrzeby Portu Lotniczego Poznań – Ławica Sp.
z o.o.
30.07.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się